Najdu povinné ručení

|

web o hledání

Archive for the ‘havarijní pojištění’ Category

Kdy se vyplatí havarijní pojištění

Pondělí, Listopad 15th, 2010

Možná právě přemýšlíte nad tím, zda si vedle povinného ručení sjednat i havarijní pojištění. Pro které případy se havarijní pojištění doporučuje? Pojistit se proti případným finančním ztrátám vzniklých při problémech s vozidlem je vhodné zejména u auta nového. Starší automobil totiž představuje čím dál tím menší hodnotu a klesá tak jeho cena, mnohdy se tak náklady na opravu nějakého defektu nerovnají nákladům na havarijní pojištění, takže se jednoduše nevyplatí sjednávat ho. Vše je dobré si dopředu propočítat a na jednotlivých případech simulovat situace s opravou vašeho plechového miláčka. Vhodnost pojištění je tedy velmi individuální záležitost, kterou by si měl každý majitel promyslet. Někdy se však pojištění vyplatí i u velmi starých vozidel, protože díky bezeškodnému provozu může majitel auta získat velmi zajímavé bonusy, které se vám navrátí v podobě poměrně výhodné ceny havarijního pojištění pro vaše nové auto. Nad havarijním pojištěním je potřeba pořádně uvažovat a není dobré ho podcenit.

Direct pojišťovna a havarijní pojištění

Pondělí, Listopad 15th, 2010

Tato pojišťovna působí na českém trhu poměrně krátce, od roku 2007. Nicméně i ona nabízí možnosti vztahující se k pojištění vozidel. Pokud se zaměříme na havarijní pojištění, pak zjistíme, že i u této společnosti si můžeme pojištění sjednat online. Havarijní pojištění je zde rozděleno do čtyř balíčků. Typ „auto mini“ zahrnuje pojištění proti vandalismu a živelné pohromě. Dalším typem je „auto opti“. Ten nabízí pojištění pro případ havárie a živelné pohromy. Třetí balíček je nazván „auto opti +“ a týká se vandalismu, živelné události a odcizení. Čtvrtým druhem havarijního pojištění je u Direct pojišťovny tzv. „auto maxi“, který pokrývá nejvíce rizik, a to vandalismus, živelné události, havárie a odcizení. Z nabídky si určitě může vybrat každý dle toho, jaká rizika se týkají právě jeho vozidla.

Allianz pojišťovna a havarijní pojištění

Pondělí, Listopad 15th, 2010

Pojištění vozidel je předmětem činnosti i u Allianz pojišťovny. Její nabídka havarijního pojištění je profilována do tří variant, a to „normal“, „optimal“ a „exkluziv“. V rámci pojištění prvního typu se pojistíte pro případ odcizení, působení přírodního živlu a vandalismu. U typu „optimal“ se pojistíte pro případ havárie s rozšířením v podobě základního pojištění z první variace „normal“. Třetím druhem havarijního pojištění u této pojišťovny je typ „exkluziv“. Ten nabízí všechny uvedené druhy pojištění vozidel s několika bonusy, a to například s pojištěním „GAP“. To představuje možnost, jak své vozidlo pojistit proti ztrátě jeho hodnoty, která klesá s každým ujetým kilometrem, nebo pokud vám auto odcizí, pak díky pojištění „GAP“ získáte dostatek finančních prostředků na pořízení vozidla nového. Samozřejmě nabízí tato pojišťovna možnost uskutečnit pojištění online.

logo-allianz

Kooperativa a havarijní pojištění

Pondělí, Listopad 15th, 2010

Kooperativa je jistě dalším z významných subjektů na poli pojištění vozidel. Jak je to ale s havarijním pojištěním u této společnosti? Ať už si její služby vyberete z jakéhokoliv důvodu, zjistíte, že tato pojišťovna nabízí havarijní pojištění ve třech variantách, a to s názvy „havárie“, „částečná havárie“ a „odcizení“. Už samotná pojmenování těchto balíků napovídají, jaká rizika ten daný typ pokrývá. K těmto základním druhům však nabízí i různé dodatkové. V těch můžeme mimo standardních pojištění skel, osob, zavazadel nalézt i pojištění právní ochrany, což znamená, že pojišťovna vám poskytne ochranu v oblastech náhrady škody nebo trestního či přestupkového práva. K tomuto dodatkovému připojištění patří také například i pojištění nadstandardní výbavy vozidla. Takže pokud je vaše auto vybaveno něčím, co není obvyklé, pak toto připojištění určitě oceníte. Jako u každé větší pojišťovny naleznete i u této možnost pojištění vozidel online.

kooperativa pojišťovna

Havarijní pojištění a pojistná rizika

Pondělí, Listopad 15th, 2010

Před uzavření havarijního pojištění je dobré vědět, k čemu se takové pojištění vztahuje a jaký jeho typ bude pro vás ten nejlepší. V nabídce pojišťoven tak najdete roztříděné jednotlivé druhy základních a vedlejších rizik. Za základní riziko se považuje jednoznačně autonehoda, při níž můžete své vozidlo poškodit tak, že zaplacení jeho opravy byste nemuseli jen tak lehce zvládnout. Za další riziko je považována krádež vozidla, kterou skutečně neovlivníte. Nezáleží na tom, jaké zabezpečovací prvky vaše auto obsahuje, protože vynalézavost dnešních zlodějů je – bohužel – skutečně obdivuhodná. Další riziko je působení přírodních živlů a také zásah cizí osoby, zejména takové, která se baví házením cihel do aut či ukopáváním zrcátek. S působením takových narušených osob se jistě v menším či větším měřítku setkal téměř každý majitel auta. To byl stručný náhled na základní pojistná rizika. Havarijní pojištění se však může skládat i z vedlejších pojistných rizik, ke kterým se řadí pojištění zavazadel, přepravovaných osob nebo předního skla. Každý majitel vozidla by měl určitě zvážit, jaká jsou možná rizika v souvislosti s finančními možnostmi v případě nějaké nepříjemné situace. Zřejmé je však jedno – povinné ručení mnohdy zdaleka opravdu nestačí.

Havarijní pojištění

Pondělí, Listopad 15th, 2010

Statistiky nehodovosti na území České republiky dávají jasně najevo, že české silnice jsou z hlediska autohavárií velmi nebezpečné. Jen za letošní rok se prozatím stalo už přes 55 000 nehod. Je tedy více než příhodné pojistit si své auto nejen v rámci povinného ručení, ale určitě je dobré zvolit i havarijní pojištění. Budete tak mít jistotu, že v případě nehody nebudete na vzniklé škody sami. Havarijní pojištění se však nevztahuje pouze pro případ nějakého karambolu, ale také ho oceníte v případě, že se vaše vozidlo stane obětí přírodních živlů, neoprávněného užití či vám ho někdo odcizí. Berte tedy povinné ručení za pouhý nutný základ a havarijní pojištění jako nezbytný doplněk k němu, protože nikdy nevíte, co vás a vaše auto na cestách potká. A vždy je přeci lepší být připraven.