Najdu povinné ručení

|

web o hledání

Archive for the ‘Podmínky pojištění vozidel’ Category

Podmínky pojištění vozidel

Pondělí, Listopad 15th, 2010

Jestliže uzavřete pojištění k vašemu vozidlu, pak jistě budete seznámeni s pojistnými podmínkami. Ty jsou součástí pojistné smlouvy. Rozhodně se nevyplácí je podceňovat nebo dokonce vůbec nečíst. Zákon o těchto podmínkách hovoří jako o podmínkách, jež jsou zpracovány pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv. Těmito podmínkami se rozumí všeobecné, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky. Každý majitel auta v nich nalezne vůbec podmínky vzniku, trvání a ukončení pojištění. Taktéž definují pojistnou událost a stanovují podmínky, při kterých vzniká právo na pojistné plnění. V neposlední řadě upravují způsob určení rozsahu plnění a jeho splatnost. Před uzavřením smlouvy se tedy určitě jako majitel vozidla, které je pojištěno, se všemi podmínkami detailně seznamte, určitě se tak vyvarujete pozdějším nejasnostem a případným nesrovnalostem.