Najdu povinné ručení

|

web o hledání

Archive for the ‘povinné ručení’ Category

Povinné ručení uzavírá pojistná smlouva

Pondělí, Listopad 15th, 2010

Pokud si sjednáte povinné ručení, pak budete sepisovat pojistnou smlouvu. Ta musí obsahovat určité náležitosti, které by neměly uniknout vaší pozornosti a bez kterých by byla smlouva neplatná, což by vám mohlo přivodit nemalé a nepříjemné problémy. Na jedné straně pojistné smlouvy jste vy jako pojištěný, na straně druhé vystupuje pojišťovna jako pojistitel. Základními údaji na smlouvě jsou tedy vaše osobní údaje a také údaje o vozidle. Samotné povinné ručení dokládají informace o době trvání pojištění, o výši pojistného, o splatnosti konkrétní částky, o formě úhrady a také zde musíte nalézt informace o tom, jak budete případně pojišťovnu informovat o vzniklé pojistné události. K uzavřené smlouvě se posléze váže tzv. zelená karta, kterou musíte mít vždy při sobě, pokud sedíte za volantem svého vozu.

Doklad o povinném ručení-zelená karta

Pondělí, Listopad 15th, 2010

Po zřízení povinného ručení obdrží každý řidič velmi důležitý doklad, a to tzv. zelenou kartu, která je jediným právoplatným dokladem, že máte povinné ručení skutečně sjednané. Zelená karta je také dokladem, který platí i na území cizích států a řidič, který se vydává na zahraniční cestu, tak nemusí sjednávat složitá pojištění té dané země. Státy, kde vám bude zelená karta platit, jsou všechny státy, co jsou členy Evropského hospodářského prostoru a také ty, které ustanovila vyhláška Ministerstva financí.