Najdu povinné ručení

|

web o hledání

Pojištění čelního skla

Listopad 15th, 2010

Čelní sklo bývá u auta velmi zkoušenou částí. Určitě se vám jako řidiči již mnohokrát stalo, kdy vám do skla klep kamínek od projíždějícího auta, případně jste se vláčeli za nákladním autem, který měl naložený písek, takže vaše čelní sklo zažívalo skutečnou písečnou sprchu. V mnohých případech i malý kamínek může znamenat zbytečně nepříjemnosti, když vám „ťukne“ sklo na nejméně vhodném místě. Druhé vozidlo je však velmi těžké, někdy až nemožné, o této skutečnosti informovat, protože buď nemusí o ničem ani vědět a nezastaví tak, nebo vy si poničeného skla všimnete až jiný den. Z těchto popsaných i jiných důvodů se proto hodí pojistit si čelní sklo, které je povětšinou velmi drahé a jehož cenu zvedají různé úpravy ve formě clon a fólií. Je tedy příhodné vybrat si k havarijnímu pojištění i tento typ připojištění, protože nikdy nemůžete vědět, zda vás nepříjemnost s rozbitým sklem nepotká na cestě, na níž se třeba zítra chystáte vyrazit.

Podmínky pojištění vozidel

Listopad 15th, 2010

Jestliže uzavřete pojištění k vašemu vozidlu, pak jistě budete seznámeni s pojistnými podmínkami. Ty jsou součástí pojistné smlouvy. Rozhodně se nevyplácí je podceňovat nebo dokonce vůbec nečíst. Zákon o těchto podmínkách hovoří jako o podmínkách, jež jsou zpracovány pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv. Těmito podmínkami se rozumí všeobecné, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky. Každý majitel auta v nich nalezne vůbec podmínky vzniku, trvání a ukončení pojištění. Taktéž definují pojistnou událost a stanovují podmínky, při kterých vzniká právo na pojistné plnění. V neposlední řadě upravují způsob určení rozsahu plnění a jeho splatnost. Před uzavřením smlouvy se tedy určitě jako majitel vozidla, které je pojištěno, se všemi podmínkami detailně seznamte, určitě se tak vyvarujete pozdějším nejasnostem a případným nesrovnalostem.

Kdy se vyplatí havarijní pojištění

Listopad 15th, 2010

Možná právě přemýšlíte nad tím, zda si vedle povinného ručení sjednat i havarijní pojištění. Pro které případy se havarijní pojištění doporučuje? Pojistit se proti případným finančním ztrátám vzniklých při problémech s vozidlem je vhodné zejména u auta nového. Starší automobil totiž představuje čím dál tím menší hodnotu a klesá tak jeho cena, mnohdy se tak náklady na opravu nějakého defektu nerovnají nákladům na havarijní pojištění, takže se jednoduše nevyplatí sjednávat ho. Vše je dobré si dopředu propočítat a na jednotlivých případech simulovat situace s opravou vašeho plechového miláčka. Vhodnost pojištění je tedy velmi individuální záležitost, kterou by si měl každý majitel promyslet. Někdy se však pojištění vyplatí i u velmi starých vozidel, protože díky bezeškodnému provozu může majitel auta získat velmi zajímavé bonusy, které se vám navrátí v podobě poměrně výhodné ceny havarijního pojištění pro vaše nové auto. Nad havarijním pojištěním je potřeba pořádně uvažovat a není dobré ho podcenit.

Axa pojišťovna – bonusy k povinnému ručení

Listopad 15th, 2010

Pokud vám při výběru pojišťovny pro vaše vozidlo padla do oka právě Axa, pak je jistě dobré připomenout si, jaké výhody ke svému povinnému ručení nabízí. K výhodám sama společnost uvádí, že pokud si zabouchnete klíčky v autě, pak vám poskytne pomoc ve formě otevření dveří. Dále vám pomůže na cestách, jestliže se vám stane nepříjemnost v podobě defektu na pneumatice nebo vám dojde benzín. I dalších asistenčních služeb se dočkáte zdarma. Tato pojišťovna tak staví své výhody na mnohdy velice potřebnou pomoc řidičům na cestách.

logo - axa

Triglav pojišťovna – bonusy k povinnému ručení

Listopad 15th, 2010

Pojišťovny se všechny předhánějí v tom, jakou nabídku svým budoucím klientům vytvoří. Ať už se jedná o povinné ručení nebo o přídavné havarijní pojištění. I tato pojišťovna láká různými bonusy. V rámci pojištění vozidel zde získáte asistenční službu na území České republiky a Evropy. Dalšími výhodami je například možnost získat bonus ve výši až 60 % za bezeškodní průběh, stejně tak nepřijdete o slevu, jestliže uzavřete povinné ručení a havarijní pojištění v jedné smlouvě. Pojišťovna Triglav slaví letos desetileté působení na českém trhu, takže se její nabídka bude odvíjet i od této slavnostní atmosféry, bude tedy určitě zajímavé sledovat ji.

logo - triglav

Kooperativa – bonusy k povinnému ručení

Listopad 15th, 2010

Také Kooperativa se snaží získat nové klienty a připravuje pro ně v rámci pojištění vozidel mnohé bonusy a výhody. Můžete zde tak získat bonus až 50 % za jízdu bez nehody, 5 % slevu získáte také v případě, že budete platit v roční frekvenci. Jestliže jste držitel karty ZTP, popřípadě ZTP/P, pak se také můžete těšit na určité zvýhodnění, a to ve formě slevy 10 %. Jednorázovou slevu ve výši 100 Kč můžete získat také za platbu SIPO při prvním lhůtním pojistném. Když si sjednáte povinné ručení u této pojišťovny, můžete poté využít slevu 5 % na havarijní pojištění nebo 75 % slevu na celoroční cestovní pojištění. Jednotlivé nabídky pojišťoven v oblasti pojištění vozidel jsou zajímavé, stačí si je porovnat a poté se rozhodnout. Je rozhodně z čeho vybírat.

logo - kooperativa

Česká pojišťovna – bonusy k povinnému ručení

Listopad 15th, 2010

Povinné ručení se nachází v nabídce mnoha českých pojišťoven, je tedy jasné, že jejich boj o klientelu se bude mnohdy odehrávat i v rovině bonusů a zvýhodněních. Česká pojišťovna nabízí úrazové pojištění řidiče zdarma, pokud si sjednáte povinné ručení ve variantě „standart“, u varianty „exkluziv“ pak úrazové pojištění přepravovaných osob. Taktéž zde můžete získat extra bonus 5 % slevy, a to v případě, že alespoň 36 měsíců jezdíte bez nehody. Další bonus můžete využít v případě, že si sjednáte povinné ručení i havarijní pojištění v jedné smlouvě. V takovém případě se můžete těšit na 5 % slevu z havarijního pojištění.

logo - ceska pojistovna

Povinné ručení a limit úhrady

Listopad 15th, 2010

Povinné ručení každému majiteli pomáhá v případě nehody uhradit škody způsobené na vozidle a zdraví druhého účastníka nehody, který je poškozeným. Do jaké výše však sahá limit hrazení? Minimální výše je 35 mil. Kč, nicméně některé pojišťovny nabízí limit vyšší, u jiných si lze sjednat i limit 100 mil. Kč. Nabídky pojišťoven se v tomto ohledu u povinného ručení v mnohém liší, s limitem hrazení škody se také liší jednotlivé ceny pojištění.

Direct pojišťovna a havarijní pojištění

Listopad 15th, 2010

Tato pojišťovna působí na českém trhu poměrně krátce, od roku 2007. Nicméně i ona nabízí možnosti vztahující se k pojištění vozidel. Pokud se zaměříme na havarijní pojištění, pak zjistíme, že i u této společnosti si můžeme pojištění sjednat online. Havarijní pojištění je zde rozděleno do čtyř balíčků. Typ „auto mini“ zahrnuje pojištění proti vandalismu a živelné pohromě. Dalším typem je „auto opti“. Ten nabízí pojištění pro případ havárie a živelné pohromy. Třetí balíček je nazván „auto opti +“ a týká se vandalismu, živelné události a odcizení. Čtvrtým druhem havarijního pojištění je u Direct pojišťovny tzv. „auto maxi“, který pokrývá nejvíce rizik, a to vandalismus, živelné události, havárie a odcizení. Z nabídky si určitě může vybrat každý dle toho, jaká rizika se týkají právě jeho vozidla.

Allianz pojišťovna a havarijní pojištění

Listopad 15th, 2010

Pojištění vozidel je předmětem činnosti i u Allianz pojišťovny. Její nabídka havarijního pojištění je profilována do tří variant, a to „normal“, „optimal“ a „exkluziv“. V rámci pojištění prvního typu se pojistíte pro případ odcizení, působení přírodního živlu a vandalismu. U typu „optimal“ se pojistíte pro případ havárie s rozšířením v podobě základního pojištění z první variace „normal“. Třetím druhem havarijního pojištění u této pojišťovny je typ „exkluziv“. Ten nabízí všechny uvedené druhy pojištění vozidel s několika bonusy, a to například s pojištěním „GAP“. To představuje možnost, jak své vozidlo pojistit proti ztrátě jeho hodnoty, která klesá s každým ujetým kilometrem, nebo pokud vám auto odcizí, pak díky pojištění „GAP“ získáte dostatek finančních prostředků na pořízení vozidla nového. Samozřejmě nabízí tato pojišťovna možnost uskutečnit pojištění online.

logo-allianz

Kooperativa a havarijní pojištění

Listopad 15th, 2010

Kooperativa je jistě dalším z významných subjektů na poli pojištění vozidel. Jak je to ale s havarijním pojištěním u této společnosti? Ať už si její služby vyberete z jakéhokoliv důvodu, zjistíte, že tato pojišťovna nabízí havarijní pojištění ve třech variantách, a to s názvy „havárie“, „částečná havárie“ a „odcizení“. Už samotná pojmenování těchto balíků napovídají, jaká rizika ten daný typ pokrývá. K těmto základním druhům však nabízí i různé dodatkové. V těch můžeme mimo standardních pojištění skel, osob, zavazadel nalézt i pojištění právní ochrany, což znamená, že pojišťovna vám poskytne ochranu v oblastech náhrady škody nebo trestního či přestupkového práva. K tomuto dodatkovému připojištění patří také například i pojištění nadstandardní výbavy vozidla. Takže pokud je vaše auto vybaveno něčím, co není obvyklé, pak toto připojištění určitě oceníte. Jako u každé větší pojišťovny naleznete i u této možnost pojištění vozidel online.

kooperativa pojišťovna

Asistenční služby

Listopad 15th, 2010

Pojištění vozidel nemusí nutně znamenat pouze samotné pojištění, ale také může obsahovat služby, které mohou majiteli v případě potřeby velmi pomoci. Asistenční služby se u jednotlivých pojišťoven liší, je velmi dobré věnovat jejich popisu dostatečnou pozornost. Některé vám tak v případě havárie zajistí pouze kontakt s odtahovou službou, jiné vám nabízí možnost čerpat určitou dohodnutou částku, což vám jistě pomůže při servisu či odtahu auta, nebo také zaplatí ubytování v místě nehody, odkud byste se v tu chvíli nijak nemohli dostat pryč. Taktéž si tak můžete zaplatit dopravu domů a mnoho dalších velmi užitečných služeb, které jistě v případě nouze velmi oceníte. Věnujte pozornost nejen příznivým cenám havarijního pojištění, ale také těmto opomíjeným popisům asistenčních služeb. Nikdy nevíte, kdy je budete potřebovat právě vy.

Česká pojišťovna a havarijní pojištění

Listopad 15th, 2010

Česká pojišťovna patří na českém trhu k nejsilnějším „hráčům“ v oblasti nejen pojištění vozidel. Nabízí povinné ručení, ale také samozřejmě havarijní pojištění. Své havarijní pojištění nabízí ve třech variantách s různým rozsahem pojištěných rizik. Můžete si tak zřídit pojištění, které pokryje všechna možná rizika, do kterých tato pojišťovna zahrnuje živelní událost, havárii, odcizení a neoprávněné užití vozidla. Další variací je pojištění rizika havárie a působení přírodního živlu, popřípadě si můžete z nabídky této pojišťovny vybrat pojištění rizika odcizení a živlu. K volitelným připojištěním zařadila čelní sklo, všechna skla v autě, úraz řidiče, úraz dopravovaných osob, zavazadla a věci osobní přepravy, půjčovné během opravy vozidla, pojištění pořizovací ceny vozidla a druhy asistenční služby. Veškerou nabídku si můžete samozřejmě porovnat online, k čemuž se váže i možnost zřídit si online i samotné pojištění.

Havarijní pojištění a pojistná rizika

Listopad 15th, 2010

Před uzavření havarijního pojištění je dobré vědět, k čemu se takové pojištění vztahuje a jaký jeho typ bude pro vás ten nejlepší. V nabídce pojišťoven tak najdete roztříděné jednotlivé druhy základních a vedlejších rizik. Za základní riziko se považuje jednoznačně autonehoda, při níž můžete své vozidlo poškodit tak, že zaplacení jeho opravy byste nemuseli jen tak lehce zvládnout. Za další riziko je považována krádež vozidla, kterou skutečně neovlivníte. Nezáleží na tom, jaké zabezpečovací prvky vaše auto obsahuje, protože vynalézavost dnešních zlodějů je – bohužel – skutečně obdivuhodná. Další riziko je působení přírodních živlů a také zásah cizí osoby, zejména takové, která se baví házením cihel do aut či ukopáváním zrcátek. S působením takových narušených osob se jistě v menším či větším měřítku setkal téměř každý majitel auta. To byl stručný náhled na základní pojistná rizika. Havarijní pojištění se však může skládat i z vedlejších pojistných rizik, ke kterým se řadí pojištění zavazadel, přepravovaných osob nebo předního skla. Každý majitel vozidla by měl určitě zvážit, jaká jsou možná rizika v souvislosti s finančními možnostmi v případě nějaké nepříjemné situace. Zřejmé je však jedno – povinné ručení mnohdy zdaleka opravdu nestačí.

Havarijní pojištění

Listopad 15th, 2010

Statistiky nehodovosti na území České republiky dávají jasně najevo, že české silnice jsou z hlediska autohavárií velmi nebezpečné. Jen za letošní rok se prozatím stalo už přes 55 000 nehod. Je tedy více než příhodné pojistit si své auto nejen v rámci povinného ručení, ale určitě je dobré zvolit i havarijní pojištění. Budete tak mít jistotu, že v případě nehody nebudete na vzniklé škody sami. Havarijní pojištění se však nevztahuje pouze pro případ nějakého karambolu, ale také ho oceníte v případě, že se vaše vozidlo stane obětí přírodních živlů, neoprávněného užití či vám ho někdo odcizí. Berte tedy povinné ručení za pouhý nutný základ a havarijní pojištění jako nezbytný doplněk k němu, protože nikdy nevíte, co vás a vaše auto na cestách potká. A vždy je přeci lepší být připraven.

Povinné ručení uzavírá pojistná smlouva

Listopad 15th, 2010

Pokud si sjednáte povinné ručení, pak budete sepisovat pojistnou smlouvu. Ta musí obsahovat určité náležitosti, které by neměly uniknout vaší pozornosti a bez kterých by byla smlouva neplatná, což by vám mohlo přivodit nemalé a nepříjemné problémy. Na jedné straně pojistné smlouvy jste vy jako pojištěný, na straně druhé vystupuje pojišťovna jako pojistitel. Základními údaji na smlouvě jsou tedy vaše osobní údaje a také údaje o vozidle. Samotné povinné ručení dokládají informace o době trvání pojištění, o výši pojistného, o splatnosti konkrétní částky, o formě úhrady a také zde musíte nalézt informace o tom, jak budete případně pojišťovnu informovat o vzniklé pojistné události. K uzavřené smlouvě se posléze váže tzv. zelená karta, kterou musíte mít vždy při sobě, pokud sedíte za volantem svého vozu.

Doklad o povinném ručení-zelená karta

Listopad 15th, 2010

Po zřízení povinného ručení obdrží každý řidič velmi důležitý doklad, a to tzv. zelenou kartu, která je jediným právoplatným dokladem, že máte povinné ručení skutečně sjednané. Zelená karta je také dokladem, který platí i na území cizích států a řidič, který se vydává na zahraniční cestu, tak nemusí sjednávat složitá pojištění té dané země. Státy, kde vám bude zelená karta platit, jsou všechny státy, co jsou členy Evropského hospodářského prostoru a také ty, které ustanovila vyhláška Ministerstva financí.

Povinné ručení

Listopad 15th, 2010

Koupíte si auto, po kterém jste toužili už dlouho. Aby se vaše splněné přání nestalo noční můrou, je potřeba si uvědomit, že pro bezproblémový provoz potřebujete nejen platný řidičský průkaz, plnou nádrž a smysl pro bezpečnou jízdu, ale také povinné ručení. Povinné ručení, jehož formální a správný název je „pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“, vám zajistí, že pokud způsobíte svým vozidlem nějakou škodu na cizím autě či zdraví, pak finance budete potřebovat zejména na opravu toho svého. O vyrovnání škody u druhého řidiče se postará právě povinné ručení. Ze zákona jste povinni si toto pojištění zřídit, pokud nechcete mít automobil pouze vystaven před domem jako atrakci pro sousedy. Na povinné ručení určitě nezapomeňte, vyhnete se tak velkým nepříjemnostem nejen při autonehodě, ale také při běžné kontrole.